ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Έντυπο – οδηγός επιβίωσης για πρωτοετείς φοιτητές.
Πελάτης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Facebook
Twitter
Google+
http://kitchenwas.gr/portfolio/odigosepiv/">
Pinterest
Hide Content