Κ.Ο.Θ. UNDERGROUND TVC

Τηλεοπτικό σποτ για το Α’ Φεστιβάλ Ανοιχτής Έκφρασης και Δημιουργίας “Κ.Ο.Θ Underground”.
Πελάτης: Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Facebook
Twitter
Google+
http://kitchenwas.gr/portfolio/kothtvc/">
Pinterest
Hide Content