ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΥΣΕΩΝ

Ημερολόγιο του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας που περιλαμβάνει 12 συνταγές,
που παραχώρησαν 12 αλλοδαποί φοιτητές από τη χώρα τους.
Πελάτης: Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Facebook
Twitter
Google+
http://kitchenwas.gr/portfolio/hmerolgeusewn/">
Pinterest
Hide Content